Forsyningsselskaber Kornmarken Foldingbro

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Foldingbro vandværk. Der er ingen varmeforsyning, hvilket medfører opvarmning via olie, el m.v., og jeres forsyningsselskab ved elektricitet sker gennem tilslutning til Syd Energi. Kloakforsyning sker via Vejen Forsyning A/S


Kontaktinformation
Foldingbro Vandværk: Tlf. 75 38 33 93
Evonet: Tlf./Hjemmeside 75 18 70 00 /  www.Evonet.dk
Vejen Forsyning A/S: Tlf./Hjemmeside: 76 32 66 00 / www.vejenforsyning.dk