Vejen - Kongevænget

Oversigt over byggegrunde:

> Godt at vide inden du køber...

Kongevænget etape 1

Grund

Areal

Pris inkl. moms

Kongevænget 4 972 425.183
Kongevænget 6 916 407.823 
Kongevænget 8 845 385.813 
Kongevænget 14 794 370.003 
Kongevænget 20 810 374.963 (Reserveret)
Kongevænget 24 927 411.233

Alle priser er inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og el samt hovedanlægsbidrag til vand og varme.

For etape 1 er der mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning – fjernvarme.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene. Tingbogsattest udleveres altid ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.

Generelle dokumenter for Kongevænget etape 1:
Læs mere om Kongevænget etape 1
Lokalplan
Tillæg 11 til kommuneplan 2013
Standardkøbsaftale
Måleblad
Geoteknisk rapport
Oplysning om tilslutningsbidrag

Kongevænget etape 2

Generelle dokumenter for Kongevænget etape 2:
Læs mere om etape 2
Salgskort
Lokalplan
Tillæg 11 til kommuneplan 2013
Geoteknisk rapport
Tingbogsattest
Oplysning om forsyningsselskaber

Delområde 6

Standardkøbsaftale
Måleblad

Grund

Areal

Mindstepris inkl. moms

Kongevænget 52 873 421.660
Kongevænget 54 1.095 492.700 
Kongevænget 64 855 415.900
Kongevænget 68 958 448.860
Kongevænget 70 927 438.940 (Reserveret)

Mindsteprisen for delområde 6 er inkl. tilslutningsbidrag til kloak og el, hovedanlægsbidrag til varme, hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag til vand.

For delområde 6 er der mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning – fjernvarme.

Delområde 7

Standardkøbsaftale
Måleblad

Grund

Areal

Mindstepris inkl. moms

Kongevænget 3 1.834 688.739
Kongevænget 5 1.583 608.419 
Kongevænget 13 1.291 514.979 (Reserveret)
Kongevænget 15 1.139 466.339
Kongevænget 17 1.181 479.779 (Reserveret)

Mindsteprisen for delområde 7 er inkl. tilslutningsbidrag til kloak og el samt hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag til vand.

For delområde 7 er der individuel opvarmning, og ny bebyggelse skal overholde gældende krav til lavenergibebyggelse på opførelsestidspunktet, dog svarende til minimum Bygningsklasse 2020.

Spørgsmål om udformning af overkørsler og generelle forhold omkring byggemodningen: Emil Y. Lund, Vejen Kommune, eyl@vejen.dk, tlf. 79 96 62 74.

Spørgsmål om håndtering af regnvand og muligheder for individuelle løsninger: Troels Kragh, Vejen Forsyning, TLK@vejenforsyning.dk, tlf 76 32 66 25.

Spørgsmål om udformning af byggeri og krav i forbindelse med byggetilladelse: Morten Gottschalk, Vejen kommune, mogo@vejen.dk  tlf:. 79 96 62 78.


Grøn = ledig / Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)