Jels - Planetparken

Oversigt over byggegrunde i Planetparken:

> Godt at vide inden du køber...

Grund Areal Pris inkl. moms
Planetparken 1 1163 m2 291.415
Planetparken 2 1322 m2 323.469
Planetparken 3 1165 m2 291.818
Planetparken 4 1156 m2 290.004
Planetparken 5 1208 m2 300.487  (Reserveret)
Planetparken 6 1186 m² 284.666
Planetparken 7 1397 m² 325.178
Planetparken 8 1183 m² 284.090
Planetparken 10 1207 m² 288.698
Planetparken 12 1170 m² 281.594
Planetparken 23 943 m² 266.300
Planetparken 25 988 m² 276.290  
Planetparken 26 1220 m2 302.906  (Reserveret)
Planetparken 28 1209 m2 300.688
Planetparken 30 1140 m2 286.778
Planetparken 31 1165 m² 280.634 
Planetparken 33 1035 m² 255.674
Planetparken 35 1033 m2 265.207
Planetparken 37 1128 m2 284.359
Planetparken 39 1047 m2 268.029
Planetparken 41 1010 m2 260.570

Alle priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloak og anlægsbidrag til hovedledning til Jels Vandværk. Øvrige tilslutningsbidrag opkræves af de respektive forsyningsselskaber.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene. Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.

Generelle dokumenter:
Lokalplan
Standardkøbsaftale
Måleblad
Geoteknisk rapport
Oplysning om tilslutningsbidrag


Grøn = ledig / Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)