Jels - Barsbølmarkvej

Oversigt over byggegrunde på Barsbølmarkvej:

> Godt at vide inden du køber...

Grund Areal Pris inkl. moms
Barsbølmarkvej 3 3491 m2 725.455
Barsbølmarkvej 7 3470 m2 721.486
Barsbølmarkvej 9 3461 m2 719.785
Barsbølmarkvej 11 3462 m2 719.974
Barsbølmarkvej 13 3462 m2 719.974
Barsbølmarkvej 15 4020 m2 825.436

Alle priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloak og vand og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene. Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.

Generelle dokumenter:
Lokalplan
Standardkøbsaftale
Måleblad
Deklaration vedr. regn- og spildevandsledning
Oplysning om tilslutningsbidrag


Grøn = ledig / Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)