Hovborg - Kroskoven

Oversigt over byggegrunde i Kroskoven:

> Godt at vide inden du køber...

Grund Areal Mindstepris inkl. moms
Kroskoven 40 812 m2 72.540

Alle priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen for så vidt angår spildevandsdelen og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber. Tag- og overfladevand skal håndteres på egen grund.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grunden. Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.

Dokumenter for nr. 40:
Lokalplan
Standardkøbsaftale
Måleblad
Geoteknisk rapport
Oplysning om tilslutningsbidrag

 

Grund Areal Mindstepris inkl. moms
Kroskoven 20 1.240 m² 123.380 (Reserveret)
Kroskoven 22 1.254 m² 124.773
Kroskoven 28 1.213 m² 120.694 (Reserveret)

Alle priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen for så vidt angår spildevandsdelen og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber. Tag- og overfladevand skal håndteres på egen grund.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene.

Dokumenter for nr. 20-30:
Standardkøbsaftale
Salgskort
Lokalplan
Måleblad
Geoteknisk rapport
Oplysning om forsyningsselskaber

 

Grøn = ledig / Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)