Hovborg - Holmeåvænget

Oversigt over byggegrunde på Holmeåvænget:

> Godt at vide inden du køber...

Grund Areal Pris inkl. moms
Holmeåvænget 15 804 m2 67.340

Alle priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene. Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.

Generelle dokumenter:
Lokalplan
Standardkøbsaftale
Måleblad
Oplysning om tilslutningsbidrag


Grøn = ledig / Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)