Holsted - Overmarken

Oversigt over byggegrunde på Overmarken:

 

> Godt at vide inden du køber...

Etape 4:

 

Grund Areal Pris inkl. moms
Overmarken 82 1382 m2 141.649 
Overmarken 137 901 m2 132.076
Overmarken 139 736 m2 122.689

 

Lokalplan
Standardkøbsaftale
Måleblad
Geoteknisk rapport
Servituterklæring og servitutter
Oplysning om tilslutningsbidrag

 

Etape 5:

 

Grund Areal Pris inkl. moms
Overmarken 93 812 m2 141.151 (Reserveret)
Overmarken 125 962 m2 150.601


Lokalplan

Standardkøbsaftale
Måleblad
Geoteknisk rapport
Servituterklæring og servitutter
Oplysning om tilslutningsbidrag

Alle priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene. Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.

 


Grøn = ledig / Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)