Holsted - Marsvænget

Oversigt over byggegrunde på Marsvænget:

> Godt at vide inden du køber...

Marsvænget, Etape 1

Grund Areal Pris inkl. moms
Marsvænget 3 960 m2 131.981
Marsvænget 7 1097 m2 139.191
Marsvænget 11 1168 m2 142.901
Marsvænget 17 844 m2 125.891

Priser for etape 1 er inkl. tilslutningsbidrag til kloak og vand og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

Lokalplan
Standardkøbsaftale
Måleblad
Geoteknisk rapport
Oplysning om tilslutningsbidrag

Marsvænget, Etape 2

Grund Areal Pris inkl. moms
Marsvænget 31 723 m 2 166.641
Marsvænget 33 741 m2 168.342
Marsvænget 35 752 m2 169.381
Marsvænget 37 735 m2 167.775
Marsvænget 39 1081 m2 200.472 (Reserveret)
Marsvænget 41 1036 m² 196.219
Marsvænget 47 1008 m2 193.573
Marsvænget 49 815 m2 175.335
Marsvænget 51 872 m2 180.721
Marsvænget 53 1114 m2 203.590

Priser for etape 2 er inkl. tilslutningsbidrag til el, kloak, vand og hovedanlægsbidrag til varmeforsyning.

Lokalplan
Standardkøbsaftale
Måleblad
Oplysning om tilslutningsbidrag

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene. Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.


Grøn = ledig / Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)