Føvling - Vestervang

Oversigt over byggegrunde på Vestervang:

> Godt at vide inden du køber...

Grund Areal Pris inkl. moms
Etape 1    
Vestervang 18 864 m2 79.840
Vestervang 20 864 m2 79.840

Standardkøbsaftale for etape 1
Måleblad for etape 1
 

Grund Areal Pris inkl. moms
Etape 2    
Vestervang 23 1018 m² 76.370
Vestervang 25 1088 m² 79.310
Vestervang 29 857 m² 69.580

Standardkøbsaftale for etape 2
Måleblad for etape 2
Geoteknisk rapport for etape 2

Alle ovennævnte priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloak og vand og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene. Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.

Generelle dokumenter:
Lokalplan
Oplysning om tilslutningsbidrag


Grøn = ledig / Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)