Forsyningsselskaber - Grammingtoften

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Sdr. Hygum vandværk. Jeres forsyningsselskab ved varme er DONG Energy, og elektricitet sker gennem tilslutning til Syd Energi. Kloakforsyning sker via Vejen forsyning A/S

Kontaktinformation
Sdr. Hygum Vandværk: Tlf. 74 84 51 07
Syd Energi: Tlf./Hjemmeside 70 11 50 00 / www.se.dk
DONG Energy: Tlf./Hjemmeside 72 10 20 30 / www.dongenergy.dk
Vejen Forsyning A/S: Tlf./Hjemmeside: 76 32 66 00 / www.vejenforsyning.dk