Hovborg - Kroskoven

Oversigt over byggegrunde i Kroskoven:

> Godt at vide inden du køber...

Grund Areal Mindstepris inkl. moms
Kroskoven 40 812 m2 72.540

Alle priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen for så vidt angår spildevandsdelen og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber. Tag- og overfladevand skal håndteres på egen grund.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grunden. Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan den rekvireres her.

Dokumenter for nr. 40:
Lokalplan
Standardkøbsaftale
Måleblad
Geoteknisk rapport
Oplysning om tilslutningsbidrag

 

Grund Areal Mindstepris inkl. moms
Kroskoven 20 1.240 m² 123.380
Kroskoven 22 1.254 m² 124.773
Kroskoven 28 1.213 m² 120.694
Kroskoven 30 1.161 m² 115.520 (Reserveret)

Alle priser er inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen for så vidt angår spildevandsdelen og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber. Tag- og overfladevand skal håndteres på egen grund.

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene.

Vi gør opmærksom på, at der for grundene nr. 20-30 vil være tale om en udstykningssag, og at det må forventes, at der først kan tinglyses et anmærkningsfrit skøde, når udstykningen er endelig godkendt hos Geodatastyrelsen.

Dokumenter for nr. 20-30:
Standardkøbsaftale
Salgskort
Lokalplan
Måleblad
Geoteknisk rapport
Oplysning om forsyningsselskaber

 

Grøn = ledig / blå = reserveret